توسعه ,گزارشگری مالی

همانطور که در ادامه مشخصات فایل مهمترين عوامل عدم توسعه حسابداري و گزارشگري مالي دولتي را مشاهده می کنید می توانید در صورت تمایل نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
مهمترين عوامل عدم توسعه حسابداري و گزارشگري مالي دولتي

مهمترين-عوامل-عدم-توسعه-حسابداري-و-گزارشگري-مالي-دولتيتحقیق مهمترين عوامل عدم توسعه حسابداري و گزارشگري مالي دولتي در حجم 122 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر:

فصل اول
1-1) مقدمه  
1-2) طرح مسئله   
1-3) هدف تحقيق   
1-4) اهميت موضوع   
1-5) فرضيه هاي تحقيق   
1-6) پيشينه تحقيق   
1-7) تعريف مفاهيم و واژگان تخصصي   
فصل دوم
2-1) كاربرد حسابداري و گزارشگري مالي دولتي   
2-2) استفاده كنندگان حسابداري دولتي   
2-3) مبناي حسابداري   
2-3-1) مبناي نقدي   
2-3-2) مبناي تعهدي كامل   
2-3-3) مبناي نيمه تعهدي   
2-3-4) مبناي تعهدي تعديل شده   
2-3-5) مبناي نقدي تعديل شده   
2-4) اصول بنيادي حسابداري دولتي   
2-4-1) اصل قابليت‌هاي حسابداري و گزارشگري مالي   
2-4-2) اصل حسابهاي مستقل  
2-4-2-1) ضرورت قانوني اصلي لزوم نگهداري حسابهاي مستقل   
2-4-2-2) انواع حسابهاي مستقل در حسابداري دولتي   
2-4-2-2-1) حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي   
2-4-2-2-1) حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه  
2-4-2-2-3) حسابهاي مستقل براي وجوه اماني   
2-3-4) اصل تعداد حسابهاي مستقل   
2-4-4) اصل گزارشگري دارائيهاي سرمايه‌اي   
2-4-5) اصل حسابداري بدهيهاي بلند مدت   
2-4-6) اصل معيار اندازه‌گيري و مبناي حسابداري صورتهاي مالي جامع دولت
2-4-7) اصل بودجه بندي و كنترل بودجه‌اي   
2-4-8) اصل طبقه‌بندي حساب وجوه انتقالي، درآمد، مخارج و هزينه   
2-4-9) اصل گزارشگري مالي سالانه  
2-5) رابطه حسابداري دولتي و بودجه  
2-6) مفهوم مسئوليت پاسخگوئي  
2-7) ضرورت مسئوليت پاسخگوئي   
2-8)  دامنه مسئوليت پاسخگوئي   
2-9) مباني قانوني مسئوليت پاسخگوئي  
2-10) مباني مسئوليت پاسخگوئي در ايران   
2-11) پاره‌اي از نارسائيها و نواقص موجود در دستورالعمل جديد حسابداري دولتي
2-12) موانع توسعه حسابداري دولتي در ايران   
فصل سوم
3-1) مقدمه  
3-2) جامعه آماري   
3-3) روش نمونه‌گيري   
3-4) ابزار اندازه‌گيري   
3-5) روش جمع‌آوري اطلاعات   
3-6) روش آماري مورد استفاده در تحقيق  
فصل چهارم
4-1) مقدمه  
2-4) فرضيه‌هاي تحقيق   
4-2-1) فرضيه اصلي تحقيق   
4-2-2) فرضيه فرعي تحقيق   
4-2-2-1) فرضيه فرعي شماره يك   
4-2-2-2) فرضيه فرعي شماره دو  
4-2-2-2) فرضيه فرعي شماره سه   
4-3) آزمون آماري فرضيه‌ها   
4-3-1) تحليل كيفي مشاهدات از طريق توزيع فراواني مطلق و نسبي آنها   
4-3-2) آزمون آماري فرضيه‌ها بر طبق قانون t استيودنت   
4-3-2-1) آزمون t براي فرضيه فرعي شماره يك   
4-3-2-2) آزمون t براي فرضيه فرعي شماره دو  
4-3-2-3) آزمون t براي فرضيه فرعي شماره سه  
4-3-2-4) آزمون t براي فرضيه اصلي   
4-4) فراواني و درصد پاسخگوئي به سوالات هر يك از فرضيه‌ها   
فصل پنجم
5-1) مقدمه   
5-2) نتيجه‌گيري از فرضيه فرعي شماره يك   
5-3) نتيجه‌گيري از فرضيه فرعي شماره دو  
5-4) نتيجه‌گيري از فرضيه فرعي شماره سه  
5-5) نتيجه‌گيري از فرضيه اصلي تحقيق  
5-6) نتيجه‌گيري كلي   
5-7) پيشنهادات   
5-8) منابع و مأخذ  
5-9) پيوستها  
 

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: توسعه گزارشگری مالی

مطالب مرتبط

مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم توسعه و توسعه يافتگي (فصل دوم)

دانلود مبانی نظری و وپیشینه پژوهش توسعه مالی و رشداقتصادی بر سیاست های زیست محیطی (فصل دوم)

مبانی نظری معماری پایدار و توسعه پایدار (فصل دوم)

مبانی نظری پیشینه تحقیق کانون تفکر تاریخچه وطبقه بندی آن (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منطقه ی آزاد و توسعه منطقه‌ای (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازار های مالی وتوسعه مالی (فصل دوم)

پاورپوینت بررسی ريسك و بازده بر اساس مدلهای قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و توسعه(فصل دوم)

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه

تحقیق بررسی جهانگردی الکترونیک و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در روند توسعه گردشگری در ایران

تحقیق بررسی توسعه مدل وفاداری برند با تبیین نقش شخصیت برند و مسئولیت اجتماعی برند

تحقیق بررسی تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری با رویکرد مدل فرد.آر.دیوید

تحقیق بررسی تحلیل ارتباط میان فرآیند چرخه دانش و مسیر شغلی(مطالعه موردی:سازمان صنعت،معدن و تجارت

تحقیق بررسی تحلیل ارتباط توسعه پایگاه های الکترونیکی در افزایش میزان گردشگران

بررسی مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان

تحقیق بررسی تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور

فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سیاست های توسعه صادرات

فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری

ادبیات نظری و سوابق پژوهشی صنعت بانکداری و بانکداری اینترنتی و الکترونیکی (فصل دوم)

ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی تاریخچه و تعاریف بانکداری الکترونیکی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری و جهانگردی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی رشد و توسعه صادرات (فصل دوم)

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی(فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و علل پیدایش کشاورزی پایدار (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی برنامه ریزی و توسعه روستایی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم صنایع دستی و هنرهای سنتی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری (فصل دوم)

دانلود مقاله دولت محلی و توسعه شهری با تأکید بر ایران

دانلود مقاله اقتصاد سبز مبتنی برتوسعه پایدار در پرتو اعلامیه ریو۲۰+

تحقیق مدیریت ساخت و توسعه استفاده از خرده شیشه های ضایعاتی در بتن از طریق تعیین مشخصات فیزیکی

بررسی و تدوین استراتژی جذب سرمایه در شهر بندرعباس با استفاده از تحلیل SWOT

بررسی نقش توریسم – اکوتوریسم در توسعه پایدار شهری

دانلود مقاله فضای شهری انعطاف پذیر رویکردی نو در توسعه گردشگری

دانلود مقاله بهره گیري از ارزش هاي معماري بافت تاریخی به منظور ظرفیت سازي جهت توسعه ي پایدار

بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران

تحقیق پژوهش در عمليات روش پژوهش

نقش توليد علم در توسعه يافتگي جوامع، موانع و راهكارهاي توليد علمي در گروه پزشكي ايران

مهمترين عوامل عدم توسعه حسابداري و گزارشگري مالي دولتي

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق مفاهیم و دیدگاه های توسعه صنعت گردشگری (فصل دوم پایان نامه)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تعاریف و مفاهیم تکنولوژی، نوآوری و توسعه محصول

تحقیق تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران ۱۴۰۰(ه ش)

تاثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور

بررسی مسیر پیشرفت شغلی

تحقیق بررسی سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی

دانلود مقاله بررسی اثرات ربا بر توسعه اقتصادی ایران

تحقیق بررسی اثرات مالیات بر توسعه اقتصادی ایران

تحقیق بررسی صادرات غیرنفتی و اثرات آن بر توسعه اقتصادی ایران

مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت و توسعه صنعتی(فصل دوم پایان نامه)

بررسی تاثیر بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد و نگرش اساتید و کارکنان

طرح توجیهی و کارافرینی بررسی تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی(خدمات مکانیزاسیون کشاورزی)

تحقیق تاثیر آموزش کارآفرینی بر رشد کسب و کارهای جدید


دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش نقش شبکه های اجتماعی(فصل دوم)

بروکراسی سنتی

تحقیق بررسی عوامل اصلی آسیبهای ورزشی در دانشجویان دانشکده فنی شیراز در درس تربیت بدنی

ادبیات نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و تکنیک های خلاقیت (فصل دوم پایان نامه)

مطالعات و رساله معماري طراحی موزه فرهنگ ایرانی

هزينه يابي كيفيت در پروژه ها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم خرید به صورت آنی و آنلاین فروشگاهی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تجربی تحقیق اختلالات تنظیم هیجان (فصل 2)

مروري بر سيستم عامل هاي WIN NT وXINU و MINIX و UNIX

پاورپوینت نقد و بررسی معماری مجتمع مسکوني 512 دستگاه مشهد